1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

Operation: Rädda Bina

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet.Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden.Tillsammans kan vi rädda bina! Tack för ditt engagemang!Genom de gåvor du samlar in kan Naturskyddsföreningen jobba för ökad biologisk mångfald genom ett mer hållbart jordbruk, mer ekologisk mat och fler naturbetesmarker och ängar. Detta är saker som alla gynnar våra vilda bin och pollinatörer.

Välj Projekt Läs mer...

GÁLLOK: STOPPA GRUVAN!

Regeringen ger det brittiska företaget Beowulf Mining tillstånd att gå vidare med sin plan på att öppna en gruva i Gállok (Kallak) i Jokkmokk. En gruva som skulle innebära permanenta skador på miljön i det känsliga området och stora negativa konsekvenser för rennäringen. Med beskedet är det tydligt att regeringen låter kortsiktiga ekonomiska intressen gå före miljöhänsyn och samiska rättigheter. Dessutom ignoreras de högljudda protester och den tunga kritik som framförts av myndigheter, miljörörelsen, Svenska kyrkan, FN, flera civilrättsliga organisationer – och inte minst de samebyar som berörs allra mest. Allt för en gruva med relativt låga järnhalter och kort livslängd.Det stämmer att Sverige behöver mineraler för den hållbara omställningen. Men planerna i Gállok gäller brytning av järnmalm, som varken är en bristvara eller en kritisk metall för att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Vi kan inte rädda naturen och miljön genom att förstöra den.Men än är inte sista ordet sagt!Med den här insamlingen vill vi möjliggöra Naturskyddsföreningens fortsatta opinions- och påverkansarbete för att rädda den värdefulla natur som nu hotas. Med din hjälp kommer vi fortsätta verka lokalt och regionalt för att gruvan inte ska bli verklighet. Som miljöorganisation har Naturskyddsföreningen rätt att överklaga, vilket vi också kommer överväga.Bidra till insamlingen eller starta en egen och sprid ordet vidare!Tack <3

Välj Projekt Läs mer...

Arbetet för natur och miljö

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid!Extremt väder, skogsbränder, utrotningshotade arter och förgiftat vatten visar att läget för vår planet är akut. Men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen!Du behövs i det arbetet. Genom de gåvor du samlar in kan Naturskyddsföreningen fortsätta jobba för en frisk och levande planet. Tack för ditt engagemang! Naturskyddsföreningen kämpar för att bromsa klimatförändringarna, bevara biologisk mångfald och skydda värdefulla skogar. För friska hav och vatten, färre miljögifter i vår vardag och ett hållbart jordbruk.

Välj Projekt Läs mer...

Låt skogen leva!

Skogens biologiska mångfald befinner sig i kris. Det intensiva skogsbruket, med kalhyggen som främsta metod, har omvandlat stora delar av Sveriges skogsekosystem i grunden. Men ändå pratar politiska partier om att skogen ska brukas ännu mer för att lösa klimatkrisen. Det kan inte fortsätta så här. Svenskt skogsbruk är inte hållbart utan måste ställa om!Tillsammans kan vi trycka på för en omställning till ett hållbart skogsbruk! Tack för ditt engagemang!Genom de gåvor du samlar in bidrar du till Naturskyddsföreningens arbete för att:- bevara och öka kunskapen om skogar med hög biologisk mångfald - värna tätortsnära skogar som är viktiga i människors vardag- säkerställa skyddet av våra fjällnära naturskogar- kräva en ny skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden- öka användning av hyggesfria metoder i skogsbruket.

Välj Projekt Läs mer...