Engagera dig för natur och miljö
Starta en insamling till förmån för Naturskyddsföreningen!

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra.

Ditt engagemang bidrar till att bromsa klimatförändringarna, bevara biologisk mångfald och skydda värdefulla skogar. Till friska hav och vatten, färre miljögifter i vår vardag och ett hållbart jordbruk. Tack!

Kontakt: 08-702 65 77 / medlem@naturskyddsforeningen.se.

Tillsammans har vi samlat in
549 493 kr

Gör som 82 andra och starta din egen insamling idag!