Engagera dig för natur och miljö
Starta en insamling till förmån för Naturskyddsföreningen!

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra.

Ditt engagemang bidrar till att bromsa klimatförändringarna, bevara biologisk mångfald och skydda värdefulla skogar. Till friska hav och vatten, färre miljögifter i vår vardag och ett hållbart jordbruk. Tack!

Kontakt: 08-702 65 77 / medlem@naturskyddsforeningen.se.

Together we have collected
549,493 kr

Join 82 other supporters and create your fundraiser today