1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Julinsamling

Om alla levde som vi skulle vi behöva tre jordklot till! Redan i april månad detta år hade vi nyttjat vår årliga ranson av jordens resurser. Det betyder att vi efterkommande månader levt på lånade resurser som jorden inte har en chans att hinna återskapa i den takt som är nödvändig.Samtidigt närmar vi oss julen, en tid under året då det konsumeras som mest. I årets julprognos från Handelns Utredningsinstitut (HUI) förutspås julhandeln, trots inflationen, växa med 2 procent jämfört med föregående år. Totalt förväntas vi svenskar spendera 91 miljarder kronor (!) under decemberhandeln. Vår konsumtion går inte ihop med jordens möjlighet att återskapa. Vi har bara har EN planet och vi måste sluta leva som om att vi har tre.Därför vill vi uppmana till att tacka nej till onödiga prylar under julgranen i år och istället skapa en julinsamling till förmån för planeten och den biologiska mångfalden! Genom de gåvor du samlar in bidrar du till arbetet för att bromsa klimatförändringar, bevara biologisk mångfald och minska miljögifterna, för friskare hav och levande skogar.Stort tack för att du står upp för naturen tillsammans med oss! 🌍💚------------------------------------Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Sedan 1909 har vi varit med och räddat pilgrimsfalken, skapat naturreservat, bidragit till ekoboomen och påverkat viktiga politiska beslut, bland annat inom klimatområdet. Just nu behövs vi mer än någonsin.

Choose Project Read More...

Rädda Bina

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet.Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden.Tillsammans kan vi rädda bina! Tack för ditt engagemang!Genom de gåvor du samlar in kan Naturskyddsföreningen jobba för ökad biologisk mångfald genom ett mer hållbart jordbruk, mer ekologisk mat och fler naturbetesmarker och ängar. Detta är saker som alla gynnar våra vilda bin och pollinatörer.

Choose Project Read More...

Rädda skogens liv

Skogens biologiska mångfald befinner sig i kris. Det intensiva skogsbruket, med kalhyggen som främsta metod, har omvandlat stora delar av Sveriges skogsekosystem i grunden. Men ändå pratar politiska partier om att skogen ska brukas ännu mer för att lösa klimatkrisen. Det kan inte fortsätta så här. Svenskt skogsbruk är inte hållbart utan måste ställa om!Tillsammans kan vi trycka på för en omställning till ett hållbart skogsbruk! Tack för ditt engagemang!Genom de gåvor du samlar in bidrar du till Naturskyddsföreningens arbete för att:- bevara och öka kunskapen om skogar med hög biologisk mångfald - värna tätortsnära skogar som är viktiga i människors vardag- säkerställa skyddet av våra fjällnära naturskogar- kräva en ny skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden- öka användning av hyggesfria metoder i skogsbruket.

Choose Project Read More...