Julinsamling - Skydda det som inte får försvinna!

Ge en gåva
Skapad av:
Naturskyddsföreningen
Samlar in till:
Skydda det som inte får försvinna!

Julinsamling - Skydda det som inte får försvinna!

Regeringen har skurit ner på miljöbudgeten och vi ser sänkta ambitioner i arbetet med klimat och biologisk mångfald i Sverige.

Samtidigt hotas allt fler arters överlevnad och vi försvagar och förstör våra ekosystem. Lodjur, tumlare, ål, vitryggig hackspett och en tredjedel av våra vilda bin – listan över hotade arter är lång! I Sverige klassas fler än 2000 arter som hotade och många fler riskerar att bli det. Det är ingen överdrift att säga att naturkrisen är en av vår tids stora ödesfrågor. 

Vårt uppdrag att skydda arter och deras livsmiljöer är viktigare nu än någonsin. Tiden börjar rinna ut, men vi kan fortfarande vända utvecklingen. Därför är ditt stöd till miljöarbetet så viktigt just nu.

Genom att skydda mer natur, återställa ekosystemen och ställa om till ett mer hållbart nyttjande kan vi minska sårbarheten och öka naturens återhämtningsförmåga.

Ditt engagemang och stöd är avgörande. Tillsammans kämpar vi för att skydda och vårda naturen som är så värdefull för oss och kommande generationer.

Med ditt stöd kan vi fortsätta arbeta för:
- att politiker och makthavare börjar ta ansvar och agerar för att stoppa klimat- och naturkrisen
- att Sverige fullföljer sitt åtagande att bidra till att andelen skyddade områden inom EU ökar till minst 30 procent
- att stärka skyddet av hotade arter och deras livsmiljöer
- ett hållbart nyttjande av hav, land och vatten, som kan bidra till friska och motståndskraftiga ekosystem
- att sprida kunskap om miljöproblemen och föreslå konkreta lösningar för en hållbar framtid på en frisk och levande planet

Tack för ditt engagemang!

--------------------------------------------------------------------------

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.


Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00
www.naturskyddsforeningen.se
Ge en gåva
302 446 kr
86%
30 Dagar kvar

Senaste aktivitet

 • Henrik Lotta Göran Sofia Wallander Söderstam Henrik Lotta Göran Sofia Wallander Söderstam gav 1 000 kr

  Gåva för Johan och Kerstin Wallander samt Hans Lindgren

 • Anonym Anonym gav 1 000 kr

 • Anonym Anonym gav 200 kr

 • Göran Engström Göran Engström gav 1 000 kr

 • Anonym Anonym gav 200 kr

 • Sylvia Wennbro Sylvia Wennbro gav 100 kr

 • Anonym Anonym gav 150 kr

 • catrin Ställborn Werner catrin Ställborn Werner gav 300 kr

  God Jul! alla barn och barnbarn

 • Anonym Anonym gav 500 kr

 • Anna Lindh Anna Lindh gav 200 kr

 • Marianne Andersson Marianne Andersson gav 200 kr

 • Thea Pemer Berg Thea Pemer Berg gav 1 000 kr

  För att det ska finnas en framtid

 • Pär Ljungvall Pär Ljungvall gav 200 kr

 • Kristoffer Ljungdahl Kristoffer Ljungdahl gav 100 kr

 • Anonym Anonym gav 300 kr

 • Mikael Tilly Mikael Tilly gav 300 kr

 • Helena Johansson Helena Johansson gav 100 kr

  Om alla lägger lite var så kan man göra stora förändringar.

 • Ulf Ulf Ulf Ulf gav 300 kr

 • Karolina Johannesson Karolina Johannesson gav 500 kr

 • Magnus Leanderz Magnus Leanderz gav 300 kr

  Alla tillsammans för det finns inget annat sätt. Nitalipa

 • Anonym Anonym gav 50 kr

  Jag vill vara med att påverka med det lilla jag har

 • Anna Westerlund Anna Westerlund gav 300 kr

 • Magnus Andersson Magnus Andersson gav 200 kr

  Det är ett viktigt arbete ni gör

 • Johan Lejonborn Johan Lejonborn gav 100 kr