Julinsamling - Skydda det som inte får försvinna!

Ge en gåva
Skapad av:
Naturskyddsföreningen
Samlar in till:
Skydda det som inte får försvinna!

Julinsamling - Skydda det som inte får försvinna!

Regeringen har skurit ner på miljöbudgeten och vi ser sänkta ambitioner i arbetet med klimat och biologisk mångfald i Sverige.

Samtidigt hotas allt fler arters överlevnad och vi försvagar och förstör våra ekosystem. Lodjur, tumlare, ål, vitryggig hackspett och en tredjedel av våra vilda bin – listan över hotade arter är lång! I Sverige klassas fler än 2000 arter som hotade och många fler riskerar att bli det. Det är ingen överdrift att säga att naturkrisen är en av vår tids stora ödesfrågor. 

Vårt uppdrag att skydda arter och deras livsmiljöer är viktigare nu än någonsin. Tiden börjar rinna ut, men vi kan fortfarande vända utvecklingen. Därför är ditt stöd till miljöarbetet så viktigt just nu.

Genom att skydda mer natur, återställa ekosystemen och ställa om till ett mer hållbart nyttjande kan vi minska sårbarheten och öka naturens återhämtningsförmåga.

Ditt engagemang och stöd är avgörande. Tillsammans kämpar vi för att skydda och vårda naturen som är så värdefull för oss och kommande generationer.

Med ditt stöd kan vi fortsätta arbeta för:
- att politiker och makthavare börjar ta ansvar och agerar för att stoppa klimat- och naturkrisen
- att Sverige fullföljer sitt åtagande att bidra till att andelen skyddade områden inom EU ökar till minst 30 procent
- att stärka skyddet av hotade arter och deras livsmiljöer
- ett hållbart nyttjande av hav, land och vatten, som kan bidra till friska och motståndskraftiga ekosystem
- att sprida kunskap om miljöproblemen och föreslå konkreta lösningar för en hållbar framtid på en frisk och levande planet

Tack för ditt engagemang!

--------------------------------------------------------------------------

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.


Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00
www.naturskyddsforeningen.se
Ge en gåva
1 061 454 kr
106%
0 Dagar kvar

Senaste aktivitet

 • Staffan Braugenhardt Staffan Braugenhardt gav 300 kr

 • Katarina Magnusson Katarina Magnusson gav 500 kr

 • Kerstin Johansson Kerstin Johansson gav 100 kr

 • Fredrik Sanell Fredrik Sanell gav 500 kr

 • Noa Eriksson Noa Eriksson gav 100 kr

 • Ann & Åke Ahrengart Ann & Åke Ahrengart gav 350 kr

  Väldigt bra jobbat, Naturskyddsföreningen. Tack för att ni finns!!1

 • Anonym Anonym gav 500 kr

 • Britt Wallin Britt Wallin gav 200 kr

  Kämpa på!

 • (Ann-Charlotte) Lotta Lundberg (Ann-Charlotte) Lotta Lundberg gav 150 kr

  Födelsedagspresent till min kära vän Eva Nilsson.

 • Linnea Holst Linnea Holst gav 200 kr

 • Stefan Wahlman Stefan Wahlman gav 100 kr

 • Yvonne Laiberg Yvonne Laiberg gav 100 kr

 • Tom Hallin Tom Hallin gav 100 kr

  Naturen måste få mer plats, med allt vad det innebär, i våra liv.

 • Carina Burguete Carina Burguete gav 200 kr

 • Susan Gustafsson Susan Gustafsson gav 100 kr

 • Anonym Anonym gav 200 kr

 • Britta Larsson Gunnarsdotter Britta Larsson Gunnarsdotter gav 200 kr

  Vi är en del av naturen, vi är beroende av naturen. Viktigt att ta värna om naturen.

 • Eva Lindstrom Eva Lindstrom gav 100 kr

 • Matilda Johansson Matilda Johansson gav 500 kr

 • Silja Delin Silja Delin gav 1 000 kr

  Jag förstår hur viktigt den biologiska mångfalden är för planetens, djurens och människans välmående. Därför vill jag stödja naturskyddsföreningens arbete med hotade arter!

 • Eva Berghammer Eva Berghammer gav 150 kr

  Så viktigt arbete ni gör! Vi som värnar naturen måste hjälpas åt när vi har en regering som är bakåtsträvare.

 • Malin Nordenson Malin Nordenson gav 300 kr

 • Birgitta Löfberg Birgitta Löfberg gav 300 kr

 • Amanda Hansson Amanda Hansson gav 50 kr