Rädda våra hotade hav och vatten!

Rädda våra hotade hav och vatten!

Friska hav och vatten är en förutsättning för allt liv.  Faktum är att haven producerar hälften av det syre vi andas och fungerar som en termostat för planeten. För en stor del av jordens befolkning är fisk en viktig näringskälla. Men idag är våra hav och vatten utfiskade, övergödda och förgiftade. Visste du att Östersjön är ett av världens mest förorenade hav? Vi arbetar hårt för förändring och ditt stöd är betydelsefullt.  


Med din gåva bidrar du till arbetet för att:
- kräva en tuffare miljöpolitik för hav och vatten 
- skydda känsliga arter, kuster och havsområden 
- ställa om till hållbart fiske med skonsamma fiskemetoder
- stoppa övergödning av hav och vatten
- få politiker att fatta beslut baserat på forskning. 


Tillsammans kan vi rädda haven! Tack för ditt engagemang!


--------------------------------------------------------------------------

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.


Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00
www.naturskyddsforeningen.se

4 279 kr
Insamlat


7
Insamlingar

18
Gåvor