Julinsamling för en frisk och levande planet

Julinsamling för en frisk och levande planet

Om alla levde som vi skulle vi behöva tre jordklot till! Redan i april månad detta år hade vi nyttjat vår årliga ranson av jordens resurser. Det betyder att vi efterkommande månader levt på lånade resurser som jorden inte har en chans att hinna återskapa i den takt som är nödvändig.

Samtidigt närmar vi oss julen, en tid under året då det konsumeras som mest. I årets julprognos från Handelns Utredningsinstitut (HUI) förutspås julhandeln, trots inflationen, växa med 2 procent jämfört med föregående år. Totalt förväntas vi svenskar spendera 91 miljarder kronor (!) under decemberhandeln. Vår konsumtion går inte ihop med jordens möjlighet att återskapa. Vi har bara har EN planet och vi måste sluta leva som om att vi har tre.

Därför vill vi uppmana till att tacka nej till onödiga prylar under julgranen i år och istället skapa en julinsamling till förmån för planeten och den biologiska mångfalden! Genom de gåvor du samlar in bidrar du till arbetet för att bromsa klimatförändringar, bevara biologisk mångfald och minska miljögifterna, för friskare hav och levande skogar.

Stort tack för att du står upp för naturen tillsammans med oss! 🌍💚


------------------------------------
Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Sedan 1909 har vi varit med och räddat pilgrimsfalken, skapat naturreservat, bidragit till ekoboomen och påverkat viktiga politiska beslut, bland annat inom klimatområdet. Just nu behövs vi mer än någonsin.

1 850 kr
Insamlat


6
Insamlingar

11
Gåvor