Operation: Rädda Bina

Operation: Rädda Bina

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet.

Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden.

Tillsammans kan vi rädda bina! Tack för ditt engagemang!

Genom de gåvor du samlar in kan Naturskyddsföreningen jobba för ökad biologisk mångfald genom ett mer hållbart jordbruk, mer ekologisk mat och fler naturbetesmarker och ängar. Detta är saker som alla gynnar våra vilda bin och pollinatörer.

15 028 kr
Insamlat


27
Insamlingar

86
Gåvor