Operation: Rädda Bina

Operation: Rädda Bina

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet.

Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden.

Tillsammans kan vi rädda bina! Tack för ditt engagemang!

Passa på! De första 50 personerna som samlar in 500 kr eller mer får boken Naturligtvis!

Genom de gåvor du samlar in kan Naturskyddsföreningen jobba för ökad biologisk mångfald genom ett mer hållbart jordbruk, mer ekologisk mat och fler naturbetesmarker och ängar. Detta är saker som alla gynnar våra vilda bin och pollinatörer.

4 108 kr
Insamlat


6
Insamlingar

21
Gåvor