Hjälp oss försvara betesrätten!

Donate
Created By:
Naturskyddsföreningen
Collecting for:
Hjälp oss försvara betesrätten!

Hjälp oss försvara betesrätten!

Låt korna fortsätta beta utomhus på sommaren!
Sverige är det enda landet i EU som ger mjölkkor en lagstadgad rätt till bete. Det är något som de flesta av oss är stolta över. Men Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och vissa politiker vill ta bort det. De tycker att beteskravet missgynnar svenska mjölkproducenter i konkurrensen med andra länder som inte har samma krav.

Vissa hävdar också att dagens kor kan må bättre inomhus. Men det är fel! Kornas rätt att beta ute är viktigt både för djuren, den biologiska mångfalden, och för konsumenterna.

Just nu pågår en utredning från regeringen som ska arbeta för stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd. Den ger illavarslande signaler om att kornas betesrätt hotas.

Naturskyddsföreningen vill istället för att slopa betesrätten se en utökad betesrätt, som inte bara gäller mjölkkor utan även tjurar och kalvar. Betande djur är en förutsättning för att bevara biologisk mångfald. Vi behöver fler betande djur i landskapet, inte färre. Vi är övertygade om att beteskravet i längden även gynnar det svenska lantbrukets konkurrenskraft, eftersom det är det starkaste mervärdet för svensk mjölk och svenskt kött.

Hjälp oss försvara kornas rätt till bete!

Din gåva bidrar till vårt arbete med att:

• Påverka politiker till att behålla, och helst utöka, beteskravet.
• Arbeta för att EU:s jordbrukspolitik och andra styrmedel ska utformas på ett sätt som gör betesbaserad djurhållning och andra miljövänliga brukningssätt mer lönsamma.
• Informera konsumenterna om att kunna göra hållbara val i livsmedelsbutiken.
• Arbeta för att fler djur ska kunna komma ut på bete och att vi ska ha större arealer naturbetesmark i Sverige, genom lagstiftning, ersättningar och andra styrmedel.


Donate
601,995 kr
60%
73 Days left

Recent activity

 • Kristina Smedeby Kristina Smedeby donated 300 kr

  Självklart att försvara betesrätten!

 • Eva Schubert Eva Schubert donated 500 kr

  Jag anser att det är jätte viktigt att behålla betesrätten

 • Anonymous User Anonymous User donated 300 kr

 • Anna Andersson Anna Andersson donated 300 kr

 • Bodil Nordin Bodil Nordin donated 300 kr

  Vissa utsläpp vill man! När korna lyckliga springer ut på bete.

 • Carina Kubacki Carina Kubacki donated 300 kr

  Värna kornas hälsa!

 • Rose-Marie Zgodny Rose-Marie Zgodny donated 500 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 100 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 500 kr

 • Camilla Sjöström Camilla Sjöström donated 200 kr

  Det finns gränser i vårt djurskydd som måste försvaras, och mycket som återstår, tack för att ni finns!

 • Veronica Ekman Veronica Ekman donated 200 kr

  Som ägare av egna kor skulle det aldrig falla mig in att tvinga mina kor att vara inomhus. De trivs alldeles för bra utomhus och gör så stor nytta genom att beta av våra marker.

 • Xxx Xxx Xxx Xxx donated 100 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 200 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 150 kr

  Självklart ska kossorna få gå ut i luften o friheten för att beta 🥰

 • Eva-Lotta Andersson Eva-Lotta Andersson donated 500 kr

 • Emelie Ardensten Emelie Ardensten donated 700 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 100 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 200 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 500 kr

  Självklart ska kor få gå utomhus och beta, precis som får och hästar. Betande kor hör sommaren till och dom är till nytta för

 • Anonymous User Anonymous User donated 100 kr

  Vill att alla djur ska må bra. Kossorna behövs i våra hagar.

 • Kristina Strömbom Kristina Strömbom donated 300 kr

  Har alltid tyckt om kor sedan jag liten. Har älskat att möta kor under vandring i alperna. Här på ön har det varit en upplevelse att se korna åka iväg med båt till sommarbetet på en annan ö.

 • Eva Helgesson Eva Helgesson donated 500 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 200 kr

 • Ylva Nettelbladt Ylva Nettelbladt donated 200 kr