Stoppa den rekordstora jakten på svenska rovdjur!

Ge en gåva
Skapad av:
Naturskyddsföreningen
Samlar in till:
Skydda våra hotade rovdjur

Stoppa den rekordstora jakten på svenska rovdjur!

2023 inleds med rekordstor jakt på Sveriges rovdjur. Fem länsstyrelser gav i början av året tillstånd för den största vargjakten i modern tid. I mars är det dags för nästa rekordstora licensjakt – på lodjur. Tusentals jägare är anmälda till en jakt där totalt 201 lodjur får skjutas. Det är 60 procent fler djur än förra året. Vi anser inte att det går ihop med EU:s fridlysningsregler.

Sveriges stora rovdjur är idag skyddade enligt EU:s art- och habitatdirektiv.
Att skjuta en så stor del av vargstammen kan få allvarliga konsekvenser. I Sverige är vargen rödlistad och för bara två år sedan skärpte Artdatabanken vargens status till starkt hotad. När vargstammen är liten ökar risken för sjukdomar och genetiska problem, såsom sterilitet och missbildning, som tillsammans orsakar en så kallad utdöendespiral.

Vi anser att beslutet om licensjakten på varg bryter mot EU:s art- och habitatdirektiv. Sverige inledde alltså EU-ordförandeskapet med att bryta mot EU-reglerna. Det kan i förlängningen resultera i böter i mångmiljonklassen.

Naturskyddsföreningen har, tillsammans med andra miljöorganisationer, anmält licensjakten på varg till EU-kommissionen och driver på för att frågan ska tas till EU-domstolen.

Även licensjakten på lodjur har ökat drastiskt de senaste åren – en jakt som i allra högsta grad kan ifrågasättas. Förutom att lodjuret också är rödlistat, jagas det med oetiska metoder såsom levande fällor och drivande hundar. Lodjuren är ofarliga för människor och inte heller ett stort hot mot tamdjur i mellersta och södra Sverige där den mest omfattande jakten äger rum. Jakten sammanfaller dessutom med lodjurets parningstid, en tid då alla djur bör vara fredade.

Nu behöver vi din hjälp för att rädda rovdjuren. Med ditt bidrag kan Naturskyddsföreningen fortsätta arbeta för att påverka rovdjurspolitiken och förbättra den biologiska mångfalden i våra svenska skogar.

Stort tack för ditt engagemang!


De insamlade gåvorna bidrar till att Naturskyddsföreningen kan arbeta för att:
- påverka rovdjurspolitiken, så att de stora rovdjuren i vårt land får möjligheter att uppnå och bibehålla livskraftiga populationer och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden
- öka kunskapen om rovdjurens betydelse för den biologiska mångfalden
- öka kunskapen om hur människans nyttjande av land och vatten påverkar ekosystemen och arterna som lever där
- skyddsjakt på björn, järv, lo och varg enbart ska tillåtas undantagsvis - när alla alternativa lösningar prövats och inte fungerat.
- hjälpinsatser från myndigheterna ska vara snabba och tillförlitliga. Tamdjursägare kan idag söka bidrag för rovdjursavvisande stängsel, vi tycker dock att staten måste avsätta mer pengar så att alla som söker också får bidraget. Vi tycker också att man ska kunna få ersättning för merkostnader för att sköta stängslen.

--------------------------------------------------------------------------

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.


Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00
www.naturskyddsforeningen.se


Ge en gåva
1 018 307 kr
101%
0 Dagar kvar

Senaste aktivitet

 • Niclas Nilsson Niclas Nilsson gav 150 kr

 • Åsa Svanberg Åsa Svanberg gav 200 kr

 • Helene Ranow Helene Ranow gav 100 kr

 • Charlotta Eriksson Charlotta Eriksson gav 200 kr

  Våra rovdjur behövs allihop. För deras egen skull och för hela ekosystemets skull. Jakten är oetisk, grym, obefogad och oansvarig.

 • Anonym Anonym gav 100 kr

 • Anonym Anonym gav 100 kr

 • Anonym Anonym gav 300 kr

 • Eva Inerot Eva Inerot gav 30 kr

 • Anonym Anonym gav 50 kr

  Varför kan inte vi ha varg. MÅNGA LÄNDER KLARAR detta galant med rätt sorts väktare = tex hundrasen Pyrenee

 • Anonym Anonym gav 1 000 kr

 • Jenni Worrsjö Jenni Worrsjö gav 100 kr

  Tycker att det är fruktansvärt hur Sverige missköter djur och natur och hur jägarkåren får styra och ställa i Sverige. Dags att vetenskap får styra och inte lusta!

 • Johan Evaldsson Johan Evaldsson gav 50 kr

 • Thommy Gustafsson Thommy Gustafsson gav 500 kr

  Jakten i sig är absurd - i det att den syftar till obalans mellan betesdjur och rovdjur, till förmån för jägarna. Skapar även stort lidande och degeneration för betesdjuren.

 • Ingrid Ribelli Ingrid Ribelli gav 100 kr

 • Anonym Anonym gav 100 kr

 • tove sander tove sander gav 300 kr

  avsluta jakten på lodjur populationen är bristfällig

 • Åse Vikström Åse Vikström gav 300 kr

  Det är hemskt hur hatjakten bara eskalerar. Vi måste lära oss att leva i symbios med djuren.

 • Jenny Tornberg Jenny Tornberg gav 100 kr

 • Anonym Anonym gav 50 kr

 • Karin Bjursäter Karin Bjursäter gav 500 kr

 • Anonym Anonym gav 500 kr

 • Helena Adolfsson Helena Adolfsson gav 200 kr

  För jag tror att toprovdjur måste finnas att vi ska friska ekosystem.

 • Hans Rooth Hans Rooth gav 100 kr

 • Daniel Pihl Daniel Pihl gav 420 kr

  Jag låter min ”lyxskatt” gå till stöd för våra svenska rovdjur.