Rädda våra vilda bin och pollinatörer

Rädda våra vilda bin och pollinatörer

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet – men en tredjedel av Sveriges vilda biarter är på väg att försvinna! De hotas av bland annat matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden.

Genom de gåvor du samlar in bidrar du till Naturskyddsföreningens arbete för att:
- sätta press på politiker att ta tuffare beslut för att få bort bi-skadliga bekämpningsmedel, som är ett av de allvarligaste hoten mot våra bin.
- Sverige och EU ska göra större satsningar på ekologiskt jordbruk som använder hållbara och bi-vänliga metoder, eftersom studier visar att det ekologiska jordbruket har upp till 50 procent fler arter av bin och andra pollinatörer.
- få fler kommuner att ta initiativ och göra satsningar som gynnar bin, tex anlägga fler ängar, satsa på mer eko på menyerna i skolan m.m.
- öka kunskapen hos allmänheten om bin och pollinatörers viktiga roll i ekosystemet

Tillsammans kan vi rädda bina! Tack för ditt engagemang!Läs mer om de vilda binas situation på raddabina.nu

--------------------------------------------------------------------------

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.


Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00
www.naturskyddsforeningen.se


15 990 kr
Insamlat


10
Insamlingar

48
Gåvor