Rädda våra vilda bin och pollinatörer

Rädda våra vilda bin och pollinatörer

Sveriges vilda bin står inför en kritisk tid. Deras livsmiljöer krymper, deras population minskar och hoten mot deras överlevnad blir alltmer akuta. Men vi kan göra en verklig skillnad tillsammans! Det är därför vi vänder oss till dig idag och ber om ditt stöd i att rädda Sveriges vilda bin.

Vilda bin är inte bara vackra små varelser som förskönar vår natur, de spelar också en ovärderlig roll som pollinatörer. Förlusten av bin hotar vår matförsörjning och har allvarliga konsekvenser för hela ekosystemet. Bin pollinerar inte bara blommor och träd, de säkerställer även att våra grödor, fruktträd och grönsaker befruktas. De är osynliga superhjältar som håller vår värld i balans.


Gåvorna som samlas in bidrar till Naturskyddsföreningens arbete för att:
- sätta press på politiker att ta tuffare beslut för att få bort och minska användningen av bi-skadliga bekämpningsmedel, som är ett av de allvarligaste hoten mot våra bin.
- Sverige och EU ska göra större satsningar på ekologiskt jordbruk som använder hållbara och bi-vänliga metoder. Studie r visar att det ekologiska jordbruket har upp till 50 procent fler arter av bin och andra pollinatörer.
- få fler kommuner att ta initiativ och göra satsningar som gynnar bin, exempelvis anlägga fler ängar och satsa på mer eko på menyerna i skolan.
- övervaka den senaste forskningen för att bättre förstå hoten mot bina och kunna föreslå effektiva åtgärder för att skydda dem.
- öka kunskapen hos allmänheten om bin och pollinatörers viktiga roll i ekosystemet och hur vi kan hjälpa dem.

Alla bidrag, stora som små, kommer att göra en enorm skillnad för att säkra binas framtid och bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Låt oss tillsammans ta itu med denna utmaning och skapa en ljusare framtid för våra vilda bin.

När du startat din insamling kan du dela den på sociala medier, tagga dina vänner och uppmana dem att stödja.

Stort tack för ditt stöd!

--------------------------------------------------------------------------

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.


Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00
www.naturskyddsforeningen.se


827 196 kr
Insamlat


74
Insamlingar

3 161
Gåvor