Stå upp för naturen

Stå upp för naturen

Extremt väder, skogsbränder, utrotningshotade arter och förgiftat vatten visar att läget för vår planet är akut. Men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen!

Du behövs i det arbetet. Genom de gåvor du samlar in kan Naturskyddsföreningen fortsätta jobba för en frisk och levande planet. Tack för ditt engagemang!

Naturskyddsföreningen kämpar för att bromsa klimatförändringarna, bevara biologisk mångfald och skydda värdefulla skogar. För friska hav och vatten, färre miljögifter i vår vardag och ett hållbart jordbruk.

775 142 kr
Insamlat


90
Insamlingar

1 483
Gåvor